Usługi konsultingowe

WIELKICH SUKCESÓW NIE OSIĄGA SIĘ W POJEDYNKĘ

doradca finansowy prowadzi rozmowę w ramach usług konsultingowych
doradca finalizuje umowę na usługi konsultingowe dla firmy

Profesjonalny doradca finansowy, posiadający odpowiednią wiedzę praktyczną i teoretyczną, to osoba, która może pomóc Ci podjąć odpowiednie kroki w celu zwiększenia zysków Twojej firmy oraz uniknięcia błędów w tworzeniu planów biznesowych. W ramach usług świadczonych przez doradców finansowych z Grupy Assiduus, działających w ramach spółki Assiduus Finanse, świadczymy kompleksowe usługi doradcze.

Konsulting dla przedsiębiorców to nie tylko domena dużych firm, które mogą sobie pozwolić na bieżące wsparcie szeregu specjalistów z wybranych dziedzin. Jest to także bardzo ważny element funkcjonowania firm z sektora MŚP, ponieważ pomaga zoptymalizować koszty zarządzania przedsiębiorstwem i uniknąć zbędnych wydatków związanych z nieodpowiednim zaplanowaniem strategii biznesowej czy nieścisłości prawnych.

Usługi konsultingowe dla firm to rozbudowana oferta, która zawiera wsparcie na praktycznie wszystkich etapach codziennego funkcjonowania Twojego biznesu. W jej skład wchodzi zarówno długoterminowe opracowywanie ogólnej strategii prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak i rozwiązywanie bieżących problemów w zakresie prawa, wizerunku czy finansów.

Nasza oferta usług konsultingowych dla firm

doradztwo biznesowe ikona

Doradztwo biznesowe

Żeby przetrwać na rynku w obecnej, tak zmiennej rzeczywistości, trzeba przygotować się na potrzeby ciągłych zmian, dostosowań i transformacji biznesowych. W optymalnym przeprowadzaniu tych procesów pomagają nasi doradcy finansowi. Pomagamy naszym klientom wybierać odpowiednie metody oszczędzania na firmowych wydatkach, poprawy jakości pracy, a co za tym idzie wydajności pracowników, pomagamy szukać źródeł finansowania jeżeli chodzi o wprowadzanie innowacji technologicznych i wiele innych. Pomagamy usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa na wielu płaszczyznach – od szukania funduszy po przygotowywanie sprawozdań. Podczas pracy bierzemy pod uwagę nie tylko daną firmę, ale także konkurencję funkcjonującą obecnie na rynku krajowym lub zagranicznym.

doradztwo strategiczne ikona

Doradztwo strategiczne

Jest to forma doradztwa finansowego, która ma za zadanie usprawnienie zarządzania firmą na wielu płaszczyznach. Ze względu na to, że proces ten wymaga zwykle gruntownej restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest on długotrwały i nastawiony na długofalowe efekty. W ramach opracowywania strategii biznesowej bierzemy pod uwagę nie tylko cele finansowe, takie jak zwiększenie obrotów czy dokonanie oszczędności, ale także osiąganie celów rynkowych, społecznych czy środowiskowych. Podejmujemy te kroki po to, aby zadbać wielowymiarowo o sukces biznesowy klienta, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że, poza zyskami, liczy się także reputacja danego przedsiębiorstwa oraz jego pozycja, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz firmy.

analiza rynku ikona

Analiza rynku

Nie można skutecznie zoptymalizować funkcjonowania przedsiębiorstwa bez bardziej ogólnego spojrzenia na całość procesów, jakie zachodzą obecnie na rynku. Dlatego analiza rynkowa jest dla nas nieodłączną częścią doradztwa dla klientów biznesowych. Ma ona na celu zrozumienie procesów rynkowych oraz relacji zachodzących pomiędzy nimi. Brzmi to bardzo teoretycznie, ale tak naprawdę ma ogromne przełożenie na praktyczne działania, ponieważ dotyczy takich kwestii jak zależności pomiędzy popytem i podażą, działania konkurencji, ustalanie wysokości płac i zapewnianie odpowiednich warunków pracy, czy decydowanie o inwestycjach w rozwój asortymentu lub świadczonych usług. Przy analizie bierze się pod uwagę zarówno czynniki wewnętrzne, takie jak strategie, mocne i słabe strony przedsiębiorstw, transakcje finansowe, jak i sytuację gospodarczą, polityczną czy środowiskową.

analiza konkurencji ikona

Analiza konkurencji

Nie można prowadzić skutecznego doradztwa finansowego dla firmy bez spojrzenia na działania jej konkurencji. Analiza konkurencji danego przedsiębiorstwa pozwala ocenić, jakie działania należy podjąć, aby nie wypaść z rynku, jakie elementy nie zostały jeszcze wykorzystane przez inne podmioty i czy można nimi wypełnić lukę w popycie, jakie strategie wybiera konkurencja i jakie efekty jej to przynosi, komu ostatnio udało się odnieść sukces i na podstawie jakich działań do tego doszło, oraz wiele innych. Pozwala to również ocenić, jakich funduszy potrzebujemy, aby skutecznie działać w danej branży, na jakich specjalistów postawić i jakiego wsparcia zewnętrznego potrzebujemy. To wszystko pozwala nam z jednej strony uniknąć zbędnych wydatków na nietrafione projekty, a z drugiej stagnacji i odstawania od reszty w bieżących trendach biznesowych.

biznesplany ikona

Biznesplany

Biznesplan jest potrzebny przede wszystkim do sprawnej realizacji projektu w wymiarze jednostkowym oraz do efektywnej działalności przedsiębiorstwa w wymiarze globalnym. Poza tym biznesplany okazują się niezbędne na przykład przy składaniu wniosków o różnego rodzaju finansowanie, od kredytów dla firm po dotacje unijne. Bez nich ciężko o ustalenie odpowiedniej strategii i określenia, jakie długofalowe działania powinniśmy podjąć w ramach sprawnego zarządzania firmą. Jest to dokument, który określa nie tylko cele finansowe firmy, ale również jej działania na innych płaszczyznach – kadrowej, marketingowej czy innowacji technologicznych. Jego głównym celem jest opracowanie opłacalności kroków, jakie ma zamiar wdrożyć w życie właściciel przedsiębiorstwa w celu uzyskania określonych w dokumencie efektów.

analizy finansowe ikona

Analizy finansowe

Jest to jeden ze składników wchodzących w skład ogólnej analizy firmy. Oczywiście dla większości właścicieli przedsiębiorstw analiza finansowa jest fundamentalnym wyznacznikiem w ustalaniu dalszej strategii funkcjonowania w biznesie. W ramach tego etapu doradztwa biznesowego ustalamy takie rzeczy jak płynność finansowa, obroty firmy, ewentualna wysokość zadłużenia, wyniki finansowe poszczególnych działów czy efektywność wykonywanych projektów. Pozwala nam ona znaleźć mocne i słabe punkty w zarządzaniu danym przedsiębiorstwem i co za tym idzie ustalić bardziej skuteczne plany dotyczące strategii zarządzania firmą. Analiza finansowa wykonywana jest na podstawie zebranej dokumentacji, w skład której wchodzą protokoły wewnętrzne, dokumenty księgowe oraz sprawozdania finansowe. W celu szerszego oglądu wykorzystujemy także materiały zewnętrzne dotyczące wizerunku przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia ekonomicznego.

ochrona danych osobowych ikona

Ochrona danych osobowych

Jest to działanie w obszarze prawa i administracji, polegające na zgodnym z zasadami posługiwaniu się i tworzeniu zarówno pojedynczych jak i zbiorowych danych osobowych. Ze względu na nowelizacje prawne takie jak słynne RODO, większą kontrolę przedsiębiorstw ze strony organów państwowych, jak i, co nie mniej istotne, rosnącą świadomość społeczną, kwestia ochrony danych osobowych staje się coraz częściej podnoszonym tematem. Dlatego też firmy działające na polskim rynku przykładają coraz większą uwagę do poprawnego posługiwania się i zbierania tego typu danych. Jest to szczególnie istotne przy wszelkiego rodzaju działaniach marketingowych, do których zbieranie danych osobowych jest wręcz niezbędne. Jeżeli chcemy zbierać informacje o potencjalnych klientach czy zarządzać danymi kontaktowymi do naszych stałych kontrahentów, musimy pamiętać o tym, że są to obecnie dane obwarowane szeregiem obostrzeń prawnych, których musimy przestrzegać, żeby nie mieć problemów zarówno prawnych jak i PR-owych.

obsługa konsultingowa ikona

Obsługa prawna

W ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej na każdym kroku napotykamy na różnego rodzaju obostrzenia czy kruczki prawne, które musimy uwzględniać przy opracowywaniu strategii biznesowej. Jest to usługa przydatna nie tylko wtedy, kiedy już bierzemy udział w czynnościach procesowych, ale także w trakcie bieżącej działalności firmy. Obsługa prawna pomaga zawierać intratne, perspektywiczne transakcje, ustalać realne możliwości wykonania projektu, omijać ewentualne problemy w przyszłości, które mogą wyniknąć z niedokładnego przyjrzenia się obowiązującym zasadom prawnym lub stać na lepszej pozycji podczas negocjacji biznesowych. Ze swojej strony oferujemy doradztwo finansowe, zarówno jeżeli chodzi o rozwiązywanie konkretnych problemów, jak i bieżącą obsługę prawną przedsiębiorcy. Duże doświadczenie w zakresie prawnego aspektu funkcjonowania firm na polskim rynku pozwala nam dobrać odpowiednie strategie na tym polu.

Dlaczego warto skorzystać z usług konsultingowych?

Usługa konsultingowa dla firm świadczona przez profesjonalnego, niezależnego doradcę finansowego, może pomóc Ci skutecznie wyjść z problemów finansowych, jak i uniknąć takowych w przyszłości. Jest to rozwiązanie dla firm na różnym stopniu rozwoju, z różnym stażem i z każdej branży. Zajmujemy się doradztwem biznesowym dla różnorodnych klientów i każdego traktujemy z należytą uwagą i zaangażowaniem, niezależnie od tego, jak duże i rozwinięte jest jego przedsiębiorstwo.

Korzyści z korzystania z usług konsultingowych oferowanych przez Grupę Assiduus są następujące:

  • profesjonalna weryfikacja biznesplanów i strategii biznesowych, która pomaga zoptymalizować koszty inwestycji oraz uniknąć zbędnego ryzyka związanego z niedopatrzeniami czy nietrafionym lokowaniem kapitału;
  • dokładne poznanie swojego otoczenia biznesowego, perspektyw ekonomicznych oraz działań konkurencji, dzięki kompleksowym analizom;
  • uniknięcie problemów prawnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, w sferach takich jak ochrona danych osobowych swoich potencjalnych lub aktualnych klientów;
  • poprawienie płynności finansowej firmy oraz jej obrotów, dzięki profesjonalnym analizom finansowym oraz działaniom pobocznym mającym na celu usprawnienie działań strategicznych, optymalizacji wydatków i odpowiedniego ukierunkowania środków finansowych, jakimi dana firma dysponuje.
doradcy finansowi opracowują projekt usług konsultingowych dla firmy

Rozpocznijmy razem nowy projekt! Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów!