Sukcesja dla firm

PLANOWANIE SUKCESJI TWOIM SPOSOBEM NA OCHRONĘ MAJĄTKU ORAZ FIRMY

doradcy finansowi układają plany sukcesji firmy

Odporność firmy na konsekwencje nieuniknionych zdarzeń losowych zależy od formy prawnej jej działalności gospodarczej. Innym przepisom i regulacjom prawnym podlegają spółki kapitałowe, a innym jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółki osobowe.

Nasi Klienci chcą, by obowiązujące przepisy działały ZAWSZE na ich korzyść. TYLKO wspólne działania ekspertów podatkowych, prawnych i finansowych dają GWARANCJE, że ten cel zostanie osiągnięty. Nazywamy go Planem Sukcesji dla Firm.

Uświadomienie wagi problemów, które dotykają bliskich i skali kłopotów dotyczących firm, w których nie ma Planu Sukcesji traktujemy jako nasz obowiązek.

Niezależnie jednak od formy prawnej działalności gospodarczej, KAŻDE przedsiębiorstwo posiada słabe punkty i ukryte zagrożenia. Wykrycie ich i wskazanie możliwości zapobiegania im na gruncie rozwiązań prawnych i finansowych, to podstawowy cel planu sukcesji dla firm.

W przypadku nieoczekiwanego zgonu właściciela biznesu lub jego wspólnika, statystycznie 9 na 10 firm zbankrutuje, a rodziny z nimi związane drastycznie obniżą standard życia. To bardzo poważne i realne zagrożenie.

Mimo tego, nasi Klienci mogą spać spokojnie, gdyż przygotowane dla nich rozwiązania ograniczają w sposób maksymalny negatywne konsekwencje takich zdarzeń.

Czego unikniesz korzystając z usług planowania sukcesji w firmie?

zamknięcie firmy ikona

Automatyczne zamknięcie firmy

Jeśli Twoja firma to jednoosobowa działalność gospodarcza, dwuosobowa spółka jawna lub dwuosobowa spółka cywilna, to śmierć jednego ze wspólników lub właściciela nieuchronnie będzie prowadziła do zamknięcia działalności gospodarczej. Wynika to jasno z aktów prawnych i nie można obejść tego mechanizmu ani testamentem właściciela/wspólnika, ani żadnymi zapisami w umowie dotyczącymi funkcjonowania firmy. Ze względu na fakt, że jest to w Polsce bardzo popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej, ten problem będzie dotykał coraz szerszego grona osób. Należy przy tym zwrócić uwagę na bardzo istotny problem – tego typu sytuacja spowoduje, że kłopoty spotkają nie tylko samych zainteresowanych, ale także ich bliskich, współpracowników oraz inne osoby z otoczenia prywatnego bądź biznesowego.

spłata zobowiązań ikona

Potrzeba natychmiastowej spłaty zobowiązań

Zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki jawnej lub dwuosobowej spółki cywilnej niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji. Jedną z nich jest konieczność spłaty zobowiązań wobec wierzycieli ze względu na automatyczną kasację zezwoleń, umów i koncesji zawartych przez właściciela czy wspólników firmy. W związku z tym następuje potrzeba spłaty takich zobowiązań jak leasingi samochodowe i inne, pożyczki oraz kredyty bankowe. Jest to obowiązek natychmiastowy, przy jednoczesnym uwzględnieniu blokady konta bankowego wynikającego z procesu spadkowego, jest to sytuacja niemalże podbramkowa, z której ciężko znaleźć optymalne rozwiązanie pozwalające na uniknięcie problemów finansowych.

brak zysków ikona

Brak zysków z prowadzonej wcześniej działalności

Kolejną, najpewniej oczywistą konsekwencją zamknięcia działalności gospodarczej wskutek zgonu właściciela lub wspólnika, jest brak czerpania korzyści finansowych z wcześniej prowadzonej firmy. Wcześniejsze umowy, kontrakty i współpraca na zasadach B2B zostają natychmiastowo zerwane na mocy prawnej. Nawet jeżeli posiadamy większą ilość wspólników i firma automatycznie nie zostanie zamknięta, wcale nie oznacza to braku problemów z płynnością finansową. Kiedy zabraknie kluczowego wspólnika część intratnych kontraktów przepadnie, ponieważ grono ważnych klientów może zdecydować się na przejście do konkurencji. Dodatkowo zarządzanie firmą będzie wymagało ustalenia nowej strategii i biznesplanu, co także spowoduje przynajmniej czasowe trudności w biznesie. Brak zysków wcale nie oznacza braku kosztów – poza wyżej wspomnianymi istnieją koszty procesowe oraz te związane z regulowaniem formalności.

kłótnia ikona

Problemy z rodziną wspólnika

W  takim razie czy jeżeli jesteś współwłaścicielem firmy o większej licznie wspólników możesz spać spokojnie? Niestety nie. W przypadku spółek kapitałowych lub osobowych z większą ilością udziałowców sytuacja komplikuje się pod innym względem – należy albo spłacić spadkobierców zmarłego wspólnika, co niekiedy wiąże się z ogromnymi kosztami mogącymi wpłynąć poważnie na płynność finansową firmy, albo, co może być jeszcze gorszym wariantem, zostać postawionym przed faktem przymusu prowadzenia z nimi biznesu. Każdy kto posiadał wspólnika biznesowego wie, jak wiele zależy od tego, czy jesteśmy w stanie się z nim porozumieć, posiadamy wspólną wizję firmy i, co chyba najważniejsze, czy dana osoba posiada odpowiednie kompetencje do zarządzania biznesem. W przypadku, kiedy z dnia na dzień musimy zacząć prowadzić firmę z praktycznie obcymi osobami, może się to skończyć bardzo poważnymi konsekwencjami finansowymi i logistycznymi.

likwidacja firmy ikona

Pozostawienie bliskich bez środków do życia

Zarówno natychmiastowa likwidacja firmy (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej/spółki jawnej/dwuosobowej spółki cywilnej), jak i upadłość lub nawet problemy z płynnością finansową firmy (w przypadku innej formy prawnej przedsiębiorstwa), może prowadzić do tego, że pozostawimy bliskich bez żadnych środków do życia, lub, w najbardziej optymistycznej wersji, obniżymy ich standard życiowy. Należy pamiętać, że to najbliższe osoby, będące spadkobiercami osoby zmarłej, zostaną obciążone kosztami związanymi z regulowaniem formalności i ewentualnym zadłużeniem. Są one więc podwójnie stratne – po pierwsze tracą często główne źródło dochodów, a po drugie pojawiają się nagle dodatkowe koszty. Każdy chce zabezpieczyć przyszłość swoich bliskich, dlatego wcześniejsze zaplanowanie sukcesji firmy jest tym, o czym szczególnie powinni pomyśleć przedsiębiorcy w trakcie układania planów i strategii.

upadek firmy ikona

Doprowadzenie do bankructwa spółki

Problemy z zarządzaniem, dodatkowe wydatki, niemożliwość porozumienia się z nowymi wspólnikami, odejście kluczowych klientów – te wszystkie problemy (oraz wiele pobocznych, które one wygenerują), może prowadzić do bankructwa spółki. Jest to sytuacja problematyczna nie tylko dla wspólników, ale także ich bliskich, których byt jest przynajmniej częściowo uzależniony od dochodów. Jest to oczywiście także problem pracowników, którzy zostaną zmuszeni do poszukiwania zatrudnienia w innym miejscu. Jak pokazują statystyki, zgon właściciela lub współwłaściciela firmy rodzinnej w Polsce, najczęściej prowadzi prędzej czy później do jej upadku. Jest to więc perspektywa groźna dla większości osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszego kraju. Można spróbować uniknąć tej przykrej sytuacji planując zawczasu sukcesję swojej firmy.

Co możesz zrobić już dzisiaj w sprawie planowania sukcesji w firmie?

wizualizacja etapów sukcesji firmy

Rozpocznijmy razem nowy projekt! Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów!