Ubezpieczenie na dożycie

System emerytalny w Polsce jaki jest, właściwie każdy wie – po odejściu na emeryturę nasz domowy budżet maleje w znacznym stopniu, przyszłe świadczenie nigdy nie będzie się równało z dotychczasową pensją. Z pewnych wydatków trzeba będzie zrezygnować, szukać oszczędności w każdym aspekcie, a jesień życia nie powinna tak wyglądać. Co z odpoczynkiem? Przechodząc w stan spoczynku chcemy czuć się swobodnie i bezpiecznie, nie martwić się o każdy wydany grosz. Na szczęście istnieje wiele produktów bankowych, które umożliwiają gromadzenie kapitału na przyszłe lata oraz ich pomnażanie, czy to w formie inwestowania czy zwykłej lokaty w banku. Również ubezpieczyciele pomyśleli o potrzebach swoich klientów i dla tych, którzy chcą być przezorni powstało ubezpieczenie na dożycie, którego główną funkcją jest zapewnienie sobie na dodatkowych środków na starość.

Ubezpieczenie na dożycie – spokojna starość

Ubezpieczenie na dożycie to polisa zabezpieczająca przede wszystkim przyszłość ubezpieczonego po osiągnięciu pewnego wieku, najczęściej jest to zakończenie pracy zawodowej. Ubezpieczenie te pomaga utrzymać dotychczasowy standard życia lub umożliwia zrealizowanie większych przedsięwzięć. Ubezpieczyciel bierze na siebie odpowiedzialność wypłacenia odszkodowania na wypadek dokonania się zdarzenia ubezpieczeniowego, związanego z życiem ubezpieczonego. Jednakże zdarzeniem tym, w przeciwieństwie do ubezpieczenia na życie, nie jest śmierć tej osoby, a jej dożycie określonego w umowie wieku. Mamy więc do czynienia z sytuacją odwrotną. Dodatkowo zakład wypłaca świadczenie samemu zainteresowanemu, ponieważ on sam jest uposażonym.

Ubezpieczenie dożycia jest mało popularną polisą, zapewne ze względu na wysoki koszt utrzymania ubezpieczenia oraz bardzo wąski zakres działania, o czym w dalszej części artykułu.

Zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu na dożycie

Ubezpieczenie na dożycie różni się diametralnie od ubezpieczenia na życie, nawet ze względu samej konstrukcji ubezpieczenia i jego założenia. Ubezpieczenie na życie zakłada wypłatę odszkodowania na wypadek śmierci ubezpieczonego, natomiast ubezpieczenie na dożycie polega na wypłacie świadczenia na zakończenie okresu trwania ubezpieczenia, więc dożycia przez nią konkretnego czasu. Również z tego względu polisa na dożycie występuje jedynie w wariancie terminowym- nikt przecież nie żyje wiecznie, a takie ubezpieczenie bezterminowe byłoby źródłem bezpodstawnego wzbogacenia się towarzystw ubezpieczeniowych.

Polisa ta jest szczególna również z innego względu- trudno jest się w niej doszukać wyłączeń odpowiedzialności. Z przyczyn czysto logicznych- jak można doszukać się przyczyn dalszego życia? Wyłączanie odpowiedzialności w przypadku polis na życie ma sens, gdyż wydarzenie jakim jest śmierć może mieć wiele przyczyn, z kolei czynników wpływających na to, że nadal żyjemy nie można jednoznacznie wyłonić, dodatkowo piętnowanie tego pozytywnego aspektu byłoby kuriozalne.

Jedynym warunkiem otrzymania świadczenia z tytułu ubezpieczenia dożycia jest samo życie ubezpieczonego. Co więc zdarzy się na wypadek jego śmierci przed upływem okresu ochrony ubezpieczyciela? Niestety z reguły wszystkie składki, które wpłacił przechodzą na własność zakładu ubezpieczeń, bez możliwości ich odzyskania. Tego typu ubezpieczenia są bardzo rzadko spotykane i wybierane, biorąc pod uwagę ryzyko, jakiego ubezpieczony nie chce brać na siebie i na swoją rodzinę. Zamiast wyżej wymienionego wariantu, klienci mają do wyboru ubezpieczenie na dożycie, które gwarantuje częściowy zwrot wpłaconych składek w razie przedwczesnej śmierci. Z pewnością jest to opcja dla bardziej ostrożnych, którzy chcą zagwarantować choćby minimalną zapomogę rodzinie.

Ryzyko w ubezpieczeniu na dożycie

Pojęcie ryzyka ubezpieczeniowego w przypadku ubezpieczenia na życie uważane jest za dość abstrakcyjne, a co najmniej niespotykane. Zdarzeniem ubezpieczeniowym, które zobowiązuje zakład ubezpieczeń do wypłaty pieniędzy jest przeżycie okresu ubezpieczenia, natomiast ryzykiem jakie musi ten zakład ponieść- dalsze życie. Wszystko odwraca się do góry nogami. Według ubezpieczyciela, zjawisko jak najbardziej pozytywne uważane jest za ryzykowne. Bez wątpienia dochodzi do tego aspekt moralny. Jak taki produkt można nadal nazywać „ubezpieczeniem”? Bez wątpienia można poczuć się oszukanym. Między innymi z tego względu owa polisa jest bardzo rzadko wybierana przez klientów.

Uwzględniając ryzyko, jakie biorą na siebie strony umowy, nie można zapomnieć o niepewności losu samego ubezpieczonego. Nikt nie może przewidzieć co się stanie w przyszłości, nie można zagwarantować nikomu dożycia pewnego wieku. Właśnie dlatego nie jest to dobre rozwiązanie dla chcących zabezpieczyć rodzinę przed pogorszeniem się standardu życia na wpadek śmierci, jeżeli osoba ubezpieczona jest głównym żywicielem rodziny.

Kto powinien wybrać ubezpieczenie na dożycie?

Oceniając przydatność ubezpieczenia na dożycie nie można być jednostronnym i zbyt surowym- ubezpieczenie to bez wątpienia niesie za sobą szereg plusów. Przede wszystkim jest to idealne rozwiązanie dla osób, które pragną utrzymać, choć w pewnym stopniu, swój status materialny w przyszłości. Nie można nikogo za to winić. Odszkodowanie jakie przysługuje ubezpieczonemu zostaje wypłacone w różnej formie- ma możliwość wyboru pomiędzy świadczeniem jednorazowym a rentą, która wypłacana jest dożywotnio w określonych odstępach czasu. Wybierając odszkodowanie wypłacane w całości, może je przeznaczyć na zrealizowanie marzenia, na które nie mógł sobie wcześniej pozwolić (np. podróż dookoła świata). Natomiast druga opcja jest idealna dla tych, którzy boją się przypływu większej gotówki na raz, wybierając rentę zapewniają sobie polepszenie warunków finansowych bez pokusy natychmiastowego wydania pieniędzy. Ponadto niepobrane świadczenie przechodzi na osobę uposażoną, więc pozostałe środki nie przejdą na ubezpieczyciela. Mając możliwość wyboru formy świadczenia ubezpieczony dostosowuje polisę do swoich potrzeb i oczekiwań.

Jednakże wybierając ubezpieczenie na dożycie należy liczyć się z pewnymi negatywnymi cechami owej polisy. Jak już wspomniano wcześniej, nie jest to opcja do rozważenia dla klienta, który pragnie zabezpieczyć swoją rodzinę na wypadek gdyby mu się coś stało. Jest to produkt zupełnie bezużyteczny pod tym względem- śmierć ubezpieczonego nie jest przesłanką do wypłacenia odszkodowania. Również z tego samego względu ubezpieczenie na życie jest skierowane do wąskiej grupy osób- jest to opcja najbezpieczniejsza dla ludzi o wyższym niż średnim statusie materialnym lub w rodzinie, w której obydwoje małżonkowie otrzymują podobne wynagrodzenie.

Podsumowując, ubezpieczenie na dożycie jest produktem wyjątkowym w swojej konstrukcji i cechach. W Polsce polisa nie jest zbytnio popularna, przez część uważana wręcz za bezużyteczną. Pomimo to z pewnością jest to opcja do rozważenia dla pewnej kategorii osób, które na pewno z niej skorzystają. Poza tym typowe ubezpieczenie na dożycie jest coraz rzadziej oferowane przez ubezpieczycieli, a częściej spotykane jest w wariacji łączącej się z cechami zwykłego ubezpieczenia na życie, nazywanym ubezpieczeniem na życie i dożycie bądź mieszanym. Niewątpliwie owe ubezpieczenie trafi w gusta większej grupy konsumentów.

Spodobał Ci się nasz tekst? Udostępnij go innym...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Napisz komentarz