Ubezpieczenia na życie posagowe rentowe inwestycyjne

Ubezpieczenia życiowe należą do kategorii ubezpieczeń osobowych i są jednymi z najważniejszych polis istniejących na rynku, zajmują one drugie miejsce w rankingu pod względem liczby podpisanych umów (zaraz za ubezpieczeniami komunikacyjnymi).

Ubezpieczenie na życie – definicja

Ubezpieczenie na życie jest szczególnym rodzajem ubezpieczenia, gdyż jest to polisa, której celem jest ochrona życia i zdrowia osoby ubezpieczonej. W zamian za regularne opłacanie składek, towarzystwo ubezpieczeniowe na wypadek śmierci ubezpieczonego lub innego zdarzenia (np. nieszczęśliwego wypadku) zobowiązuje się do wypłacenia wskazanej w umowie sumy ubezpieczenia. Świadczenie to w zależności od rodzaju ubezpieczenia może następować w różnej formie, np. jednorazowego odszkodowania lub renty wypłacanej cyklicznie.

Należy mieć się na baczności ponieważ pojęcie ubezpieczenia na życie używane w różnoraki sposób- wykorzystywane jest jako określenie szerszej kategorii ubezpieczeń, podkategorii ubezpieczeń życiowych oraz jako nazwę pojedynczego produktu.

Rodzaje ubezpieczeń na życie

Ubezpieczenie na życie jest dość rozbudowanym pojęciem, pod którym ukrywa się kilka typów ubezpieczeń zapewniających ochronę życia i zdrowia. Rozróżnić można następujące rodzaje ubezpieczeń:

  • ubezpieczenia na życie
    • ubezpieczenie na wypadek śmierci (na życie),
    • ubezpieczenie na dożycie,
    • ubezpieczenie mieszane (na życie i dożycie),
  • ubezpieczenie rentowe,
  • ubezpieczenie posagowe,
  • ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym.
Spodobał Ci się nasz tekst? Udostępnij go innym...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Napisz komentarz