Przedsiębiorco – zabezpiecz swoje pomysły

Prowadząc firmę, w której tworzone są autorskie projekty czy innowacyjne działania, chcemy je w jakiś sposób zabezpieczyć przed kradzieżą. Wartość umysłowa jest ostatnio tematem wielu rozważań i coraz bardziej akcentowane są prawa autorskie i różnego typu patenty. Jak uchronić się w tej sytuacji przed stratami finansowymi? Korzystając chociażby z produktów dotacyjnych, które zajmują się realizacją projektów, dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej. Wsparcie dla sektora MŚP udzielane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 2.3.4 POIR.

Produkty podlegające finansowaniu

Dofinansowaniu będą podlegać produkty związane z:

  • uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością zakupu usługi doradczej, która ma na celu wsparcie przygotowania procesu komercjalizacji zgłoszonego przedmiotu

lub

  • realizacją ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Projekty podlegające finansowaniu

Kluczowe pytanie dotyczy finansowania. Jakie projekty mogą być realizowane w ramach wsparcia dla sektora MŚP? Jak dużą część wartości kosztów kwalifikowanych firma uzyska od PARP? Na tę chwilę wartość kosztów kwalifikowalnych projektów wynoszą od 10 000 zł do 1 000 000 zł, a dofinansowanie może wynosić nawet 50% w/w kosztów.

Każdy projekt będzie dokładnie weryfikowany i niezbędna będzie dokumentacja, która zwiększa szansę na sukces. Na co zwraca uwagę PARP? Co wpływa na sukces projektu? Sprawdź, czy spełniasz  poniższe wymagania:

  • wnioskodawca dysponuje udokumentowanym prawem do uzyskania ochrony własności przemysłowej, projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a jego cel ma uzasadnienie i jest racjonalny;
  • projekt swoją wartością wpisuje się w Krajową  Inteligentną  Specjalizację;
  • wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne;
  • wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, które są adekwatne do projektu.
Spodobał Ci się nasz tekst? Udostępnij go innym...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Napisz komentarz