Przedsiębiorco – zabezpiecz swoje pomysły

Prowadząc firmę, w której tworzone są autorskie projekty czy innowacyjne działania, chcemy je w jakiś sposób zabezpieczyć przed kradzieżą. Wartość umysłowa jest ostatnio tematem wielu rozważań i coraz bardziej akcentowane są prawa autorskie i różnego typu patenty. Jak uchronić się w tej sytuacji przed stratami finansowymi? Korzystając chociażby z produktów dotacyjnych, które zajmują się realizacją projektów, dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej. Wsparcie dla sektora MŚP udzielane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 2.3.4 POIR.

Produkty podlegające finansowaniu

Dofinansowaniu będą podlegać produkty związane z:

  • uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością zakupu usługi doradczej, która ma na celu wsparcie przygotowania procesu komercjalizacji zgłoszonego przedmiotu

lub

  • realizacją ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Projekty podlegające finansowaniu

Kluczowe pytanie dotyczy finansowania. Jakie projekty mogą być realizowane w ramach wsparcia dla sektora MŚP? Jak dużą część wartości kosztów kwalifikowanych firma uzyska od PARP? Na tę chwilę wartość kosztów kwalifikowalnych projektów wynoszą od 10 000 zł do 1 000 000 zł, a dofinansowanie może wynosić nawet 50% w/w kosztów.

Każdy projekt będzie dokładnie weryfikowany i niezbędna będzie dokumentacja, która zwiększa szansę na sukces. Na co zwraca uwagę PARP? Co wpływa na sukces projektu? Sprawdź, czy spełniasz  poniższe wymagania:

  • wnioskodawca dysponuje udokumentowanym prawem do uzyskania ochrony własności przemysłowej, projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a jego cel ma uzasadnienie i jest racjonalny;
  • projekt swoją wartością wpisuje się w Krajową  Inteligentną  Specjalizację;
  • wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne;
  • wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, które są adekwatne do projektu.
Spodobał Ci się nasz tekst? Udostępnij go innym...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Zobacz także:

Napisz komentarz