Czy po 80 roku życia można być ubezpieczonym?

Podstawowa zasada ubezpieczeń na życie mówi, że cena polisy zależy od wieku osoby kupującej taki produkt. To tylko część prawdy, bo wpływ na wysokość składki ma kilka innych czynników. Istnieją jednak ubezpieczenia, gdzie metryka osoby w podeszłym wieku nie jest brana pod uwagę.

Od razu należy zaznaczyć, że każda oferta jest w jakimś stopniu ograniczona. Standardowe polisy na życie to produkty przeznaczone dla tych wszystkich, którzy chcą zabezpieczyć siebie i bliskich finansowo, pod warunkiem, że nie liczą sobie więcej niż 70 czy 75 lat – w zależności od warunków postawionych w umowie polisowej.

Warunki wymagane do uzyskania ubezpieczenia

Ubezpieczony ma do wyboru dwa warianty, czyli samą umowę podstawową albo podstawę plus rozszerzenia. W chwili przystępowania do umowy głównej, nie można mieć ukończone 86 lat, natomiast dla umów dodatkowych górne limity wieku są zazwyczaj obniżone do 75. czy 70. roku życia.

Czynnikiem, który sprawia, że produkt jakim jest ubezpieczenie na życie po 80 roku życia cieszy się coraz większym powodzeniem jest uproszczona procedura przystąpienia do umowy. Na akceptację może liczyć każdy, ponieważ nie jest wymagana ankieta medyczna, która mogłaby wykluczać wiele zainteresowanych osób w podeszłym wieku.

Pewnym ograniczeniem są za to sumy ubezpieczenia. Nie są to kwoty tak zawrotne jak w przypadku polis dla osób młodszych, ale za to pewne i wynoszą od kilku do ponad 100 tys. zł, często z gwarancją zwrotu wpłaconych składek, jeśli np. zgon ubezpieczonego nastąpił w okresie trwania karencji.

Bezterminowe ubezpieczenie na życie

Polisa życiowa dla osób starszych to usługa bezterminowa. W najprostszej postaci polega na wpłacaniu składek przez ubezpieczonego, a w razie jego śmierci wypłaty odszkodowania najbliższym lub osobom wskazanym w polisie jako uposażone.

Przystąpić do ubezpieczenia może osoba indywidualna – wtedy mówimy o wariancie indywidualnym, ale ubezpieczonym będzie także małżeństwo lub dwoje partnerów zamieszkujących wspólnie gospodarstwo domowe. W drugiej opcji, jeśli dojdzie do zgonu współmałżonka lub współpartnera, druga osoba otrzyma odszkodowanie, ale również sama będzie mogła przystąpić do tej samej polisy w wariancie indywidualnym.

Ubezpieczenie na życie po 80 roku życie jest zawierane z różnych powodów. Najczęstszym z nich jest chęć zapewnienia rodzinie komfortowej sytuacji finansowej, w sytuacji:

  • opłacenia kosztów związanych z pogrzebem i stypą,
  • opłat za opiekę medyczną,
  • raty zaciągniętych za życia kredytów i pożyczek.

I w końcu najważniejsze pytanie – ile to kosztuje? Wysokość składki miesięcznej jest uzależniona przede wszystkim od wieku (osoby przystępujące wcześniej zapłacą mniej) oraz wybranych sum ubezpieczenia. Przy czym ubezpieczyciel gwarantuje niezmienność składki przez cały okres trwania ubezpieczenia. Oczywiście, sumę ubezpieczenia można regulować w trakcie trwania umowy.

Uwaga na wyłączenia odpowiedzialności

Polisy bezterminowe dla osób w podeszłym wieku to w gruncie rzeczy produkty oparte na takiej samej konstrukcji co pozostałe polisy. Dokument OWU zawiera informacje na temat umowy podstawowej, rozszerzeń, warunków opłacania składki, warunków odstąpienia od umowy czy wyłączeń odpowiedzialności.

Ubezpieczyciele nie wypłacą świadczenia uposażonym w przypadku zgonu właściciela polisy na życie w kilku sytuacjach:

  • na skutek samobójstwa lub okaleczenia w ciągu 24 miesięcy od daty rozpoczęcia umowy,
  • pozostawania przez ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków z wyjątkiem leków przepisanych przez uprawnionego lekarza,
  • czynnego udziału ubezpieczonego w przestępstwie (w tym usiłowaniu popełnienia przestępstwa),
  • w wyniku działań wojennych i terroryzmu.

Świadczenie nie będzie przysługiwać osobie, która umyślnie przyczyniła się do śmierci ubezpieczonego. Na tym jednak nie koniec klauzul. Dla wysokości świadczenia ważny jest także okres, w jakim nastąpił zgon – jeśli w ciągu pierwszych 6 miesięcy z przyczyn naturalnych (innych niż wypadek), wtedy uposażony otrzyma pełną kwotę w ramach zadośćuczynienia. Po okresie wspomnianych 6 miesięcy 100% świadczenia będzie należne bez względu na przyczynę zgonu.

Ostatnim wyłączeniem jest ewentualny zwrot wpłaconych składek. Będzie to możliwe, jeśli ubezpieczony zdecyduje się anulować ubezpieczenie na życie w przeciągu 30 dni od podpisania umowy. Po tym czasie z reguły nie ma możliwości uzyskania zwrotu ze względu na ochronny, a nie oszczędnościowy charakter polisy.

Spodobał Ci się nasz tekst? Udostępnij go innym...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Napisz komentarz