Księgowość dla firm

ZADBAMY O TWÓJ BIZNES, ZAPEWNIMY OCHRONĘ TWOIM FINANSOM, ZYSKAJ WIĘCEJ CZASU DLA SIEBIE I SWOJEJ FIRMY

księgowy podczas pracy nad dokumentacją dla firmy
księgowi świadczący usługi dla firm

Sprawnie prowadzona księgowość to podstawa dobrze funkcjonującego biznesu. Dzięki profesjonalnej obsłudze księgowej firma ma szanse nie tylko ograniczyć koszty związane z tą dziedziną biznesu, ale także usprawnić prace, przepływ dokumentacji, czas oczekiwania na realizację formalności a także uniknąć ewentualnych problemów prawnych.

Jest to element niezbędny do prowadzenia jakiejkolwiek wielkości biznesu. W przypadku mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm niestety duża ilość przepisów prawnych i co za tym idzie formalności, może stanowić poważne obciążenie budżetu. Dlatego tak wiele firm decyduje się na korzystanie z zewnętrznych usług księgowych, co znacznie obniża koszty.

Oczywiście ważne jest to, aby firma świadcząca tego typu usługi wykazywała się kompleksowością podejmowanych działań, potrafiła dostosować stosowane metody do specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz posiadała pracowników, którzy są na bieżąco jeżeli chodzi o aktualne zmiany w przepisach. Dzięki temu unikniemy ewentualnych dodatkowych kosztów oraz problemów formalnych.

Ze względu na to, że zawsze staramy się wyjść do klienta z najbardziej szerokim pakietem usług, zapewniającym wygodę i optymalizację kosztów, poniżej przedstawiamy oferowany przez Assiduus Księgowość pełny pakiet usług księgowych dla firm.

Nie ważne na jakim etapie prowadzenia firmy jesteś, jak jest ona rozbudowana i ilu zatrudniasz pracowników, z chęcią zaoferujemy Ci kompleksowe wsparcie z zakresu księgowości. Jeżeli dopiero rozpoczynasz plany związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, to z chęcią pomożemy Ci także przy zakładaniu firmy. Posiadamy duże doświadczenie we wspieraniu początkujących przedsiębiorców.

Zakres usług księgowych dla firm świadczonych przez Grupę Assiduus

księgowość dla firm ikona

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów posiadają wszyscy przedsiębiorcy określeni w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2003 roku, wraz z obowiązującymi zmianami, z której najnowsza wypada na 2016 rok. Głównym kryterium obowiązku prowadzenia KPiR to wysokość przychodów ze sprzedaży, która nie powinna przekraczać dwóch milionów euro. Głównym celem księgi jest dokumentowanie wpływów ze sprzedaży oraz wydatków związanych z prowadzeniem firmy. Księgę przychodów i rozchodów można prowadzić w tradycyjnej formie papierowej, jak i elektronicznej.

prowadzenie rejestrów vat ikona

Prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie wydruków

W rejestrze VAT zapisujemy dane dotyczące wysokości podatków od towarów lub usług świadczonych przez daną firmę. Służy to rozliczaniu podatków i następnie sporządzaniu odpowiedniej deklaracji VAT. Jest to obowiązek przedsiębiorcy świadczącego usługi lub sprzedającego produkty objęte tego typu podatkiem. Istnieje grupa osób wyłączonych z przymusu płacenia tego typu podatku, a także przedsiębiorstwa zajmujące się usługami/produktami zwolnionymi z VAT-u.

regulaminy pracy ikona

Sporządzanie regulaminów pracy oraz wynagrodzeń

Regulamin wynagradzania to obowiązek pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników (przy czym nie ma tu znaczenia rodzaj umowy o pracy czy czas pracy). Jest to akt prawny określający zasady ustalania wynagrodzeń. Natomiast regulamin pracy jest przeznaczony dla firm, w których pracuje co najmniej 50 pracowników. Ważne jest to, że jego postanowienia nie mogą być mniej korzystne dla pracownika, niż poruszające analogiczne zagadnienia przepisy prawne, zapisane w odpowiednich ustawach czy Kodeksie Pracy.

rejestr środków trwałych ikona

Prowadzenie rejestru środków trwałych i naliczanie amortyzacji

Rejestr środków trwałych dotyczy dóbr będących własnością przedsiębiorcy, które są wykorzystywane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. W praktyce do rejestru najczęściej dodawane są takie dobra jak nieruchomości, maszyny produkcyjne, narzędzia, sprzęt elektroniczny oraz pojazdy firmowe. Natomiast naliczanie amortyzacji środków trwałych to bieżąca analiza zużycia wyżej opisanych przedmiotów, co pozwala na realną wycenę ich wartości a tym samym uniknięcia nadwyżki przy obliczeniach majątku przedsiębiorstwa. Może to być także działanie pomocne przy optymalizacji podatkowej.

zobowiązania z tytułu podatków ikona

Naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułów podatków

Cykliczne przygotowywanie formalności w ramach tworzenia dokumentacji pod zobowiązania podatkowe jest podstawą prowadzenia sprawnej księgowości. Dzięki naliczaniu zobowiązań podatkowych co miesiąc nie tylko wykonujemy zgodne z prawem procedury księgowe dla firm, ale także tworzymy klarowną dokumentację potrzebną przedsiębiorcy do wykonywania późniejszej analizy zysków i strat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

ewidencja rozrachunków ikona

Prowadzenie ewidencji rozrachunków

Prowadzenie spisu rozrachunków to również jeden z podstawowych aspektów prowadzenia księgowości dla firm. W ramach tej ewidencji uwzględnia się różnego rodzaju wydatki, które pojawiają się w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Wśród nich znajdują się między innymi opłaty związane z opłacaniem dostawców, pensjami pracowniczymi, rozliczanie nadwyżek i niedoborów finansowych, wydatki związane z opodatkowaniem dóbr i usług i wiele innych elementów.

wyliczanie podatków ikona

Wyliczanie podatków oraz przygotowanie deklaracji i zeznań podatkowych

Oferujemy terminowe i prawidłowe wyliczanie należnych podatków (PIT, VAT, CIT) oraz przygotowanie deklaracji i zeznań podatkowych. Pod kątem prawnym jest to kluczowy element dobrego prowadzenia usług księgowości dla firm, a wszelkie uchybienia czy zaniedbania w tej kwestii mogą skutkować poważnymi konsekwencjami dla przedsiębiorcy. Nawet nieświadome braki w tego typu zeznaniach czy deklaracjach mogą pociągnąć za sobą poważne konsekwencje prawne, dlatego w tej kwestii właściciele firm ufają specjalistom.

składanie zeznań podatkowych ikona

Składanie deklaracji i zeznań podatkowych

W ramach opracowywania spisów podatkowych oferujemy oczywiście klientom składanie wcześniej przygotowanych deklaracji i zeznań podatkowych do określonych instytucji. Z perspektywy klienta jest to oszczędność czasu i pewność dostarczenia wszystkich niezbędnych pod względem prawnym dokumentów na czas do określonego w ustawie miejsca. Z pewnością jest to duża ulga, głównie dla osób prowadzących małe biznesy, które i tak są bardzo pochłonięte różnorodnymi obowiązkami.

postępowania administracyjne ikona

Postępowania administracyjne przed ZUS i Urzędem Skarbowym

Reprezentowanie Klienta w postępowaniu administracyjnych przed ZUS i Urzędem Skarbowym to także część obowiązków z zakresu usług księgowości dla firm, które biorą na siebie nasi pracownicy. Pozwala to na świadczenie kompleksowych usług i pewność właściciela przedsiębiorstwa, że jego postępowanie przebiegnie z optymalnym wynikiem dla niego, bez nadmiernych formalności i w jak najkrótszym terminie. Obecne prawo podatkowe jest zawiłe, dlatego w kontaktach z tymi instytucjami lepiej sprawdzają się eksperci.

zaświadczenia do zus ikona

Zaświadczenia o niezaleganiu w płatności podatków i składek ZUS

W ofercie Grupy Assiduus dotyczącej księgowości dla firm oferujemy ponadto występowanie w imieniu Klienta o zaświadczenia o niezaleganiu w płatności podatków i składek ZUS. Jest to istotne w ramach składania odpowiednich deklaracji i zbieraniu dokumentacji księgowej danego przedsiębiorstwa. Tego typu dokument jest przydatny, kiedy właściciel firmy stara się o przyznanie dodatkowego finansowania, na przykład w formie kredytu bankowego. W takim przypadku często odpowiednia instytucja oczekuje wykazania świadectwa niezalegania z innymi należnościami.

obsługa kadrowo płacowa ikona

Pełna obsługa kadrowo-płacowa

W ramach prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej firm zbierane są informacje dotyczące wysokości wynagrodzeń pracowniczych, zasiłków chorobowych i macierzyńskich oraz zasiłków opiekuńczych. Dodatkowo przygotowywane są także odpowiednie dokumenty niezbędne do dokonania rozliczeń w ZUS-ie, Urzędzie Skarbowym czy GUS-ie. Ze względu na częste zmiany w polskim prawie pracy i skomplikowane reguły prawne, obsługa kadrowo-płacowo jest często zlecana profesjonalnym księgowym.

Podstawy sprawnego prowadzenia księgowości dla firm

W ramach bieżącej obsługi księgowej dla firm istnieje kilka podstaw, o których nie powinniśmy zapominać. Jest to ważne nie tylko z punktu widzenia przestrzegania przepisów prawnych przez właściciela firmy, ale również pod względem tego, że odpowiadająca realiom dokumentacja księgowa pozwala na dokonywanie sprawnych analiz finansowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

O czym więc nie powinniśmy zapominać?

  • poprawne wypełnianie wniosków, zeznań i deklaracji na czas;
  • w przypadku zaistnienia jakichkolwiek problemów czy nieścisłości rozwiązywanie trudności w jak najszybszym możliwym terminie;
  • ciągły kontakt z osobą odpowiadającą za prowadzenie usług księgowych dla firmy, nieważne czy mowa o osobie zatrudnionej wewnątrz przedsiębiorstwa czy o firmie świadczącej usługi outsourcingowe;
  • dbanie o porządek w archiwum i klarowne kompletowanie wszelkiej dokumentacji księgowej (nie wiadomo kiedy może się nam okazać potrzebna, być może będziemy chcieli jej użyć na przykład w celu dokonania analiz biznesowych).

Jeżeli prowadzisz małe przedsiębiorstwo, lub z powodów oszczędnościowych wolisz powierzyć prowadzenie usług księgowości dla firm profesjonalnej kadrze zewnętrznej, zapraszamy do kontaktu ze specjalistami pracującymi w Grupie Assiduus.

dokumenty księgowe związane z obsługą firm

Rozpocznijmy razem nowy projekt! Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów!