Dotacje unijne

WIDZIMY MOŻLIWOŚCI, POZYSKUJEMY ŚRODKI

Zapewniamy Klientom profesjonalne usługi doradcze wraz z kompleksowym przygotowaniem i zarządzaniem projektami dofinansowanymi ze środków krajowych i unijnych.

W zakresie ubiegania się o dotacje unijne przezwyciężamy ograniczenia, proponujemy skuteczne rozwiązania:

 • audyt możliwości dotacyjnych,
 • opracowanie i wspieranie rozwiązań w zakresie innowacji i efektywności energetycznej,
 • kojarzenie nauki z biznesem,
 • komercjalizacja prac b+r, transfer technologii,
 • zarządzanie własnością intelektualną,
 • strategie rozwoju i eksportu,
 • studia wykonalności, biznesplany,
 • raporty i oceny oddziaływania na środowisko,
 • audyty energetyczne, ekspertyzy i opinie techniczne,
 • dokumentacje przetargowe,
 • wycena przedsiębiorstw,
 • zarządzanie i rozliczanie inwestycji.

Tak szeroki zakres możliwości i wiedza naszych doradców unijnych dla biznesu pozwala na kompleksową, spersonalizowaną pomoc świadczoną przedsiębiorcom w zakresie pozyskiwania środków finansujących ich wizje.

projekt realizowany z dotacji unijnych dla firm
doradcy finansowi rozmawiają na temat dotacji unijnych

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w kompleksowej obsłudze klientów biznesowych, starających się o dofinansowanie na projekty unijne, jesteśmy liderami w branży. Nasi doradcy dysponują aktualnymi informacjami dotyczącymi bieżących naborów wniosków na dotacje unijne i przeprowadzają klienta przez całą drogę wyboru odpowiedniego projektu, wypełniania i zbierania dokumentacji oraz, co nie mniej istotne, późniejszych rozliczeń. Działamy z myślą o przedsiębiorcach, którzy posiadają wizję i chcą ją wdrożyć w życie, my ze swojej strony świadczymy usługi finansowe, które pomagają zdobyć środki pieniężne na jej realizację.

Spółka Assiduus Dotacje wchodząca w skład Grupy Assiduus, to zespół ponad 100 wykwalifikowanych doradców finansowych dla biznesu, którzy prężnie działają na terenie całej Polski. Więcej możesz o niej przeczytać na stronie o dotacjach unijnych. Nawet najlepszy, najbardziej innowacyjny projekt to nie wszystko – trzeba go jeszcze dobrze zaprezentować. Dlatego aktywnie współpracujemy z klientem biznesowym, jeżeli chodzi o dobranie odpowiedniego projektu oraz dopasowanie ostatecznego kształtu wniosku do oczekiwań ze strony Unii Europejskiej. Dodatkowo podejmujemy współpracę na linii: przedstawiciele przedsiębiorstwa – instytucje naukowe i badawcze, co pozwala na bardziej efektywne prace nad innowacyjnością. Podobnie pomagamy w nawiązywaniu kontaktów biznesowych pomiędzy prywatnymi podmiotami, pozwalając im na zwiększenie atrakcyjności projektów.

Etapy pozyskiwania dotacji unijnych

audyt możliwości dotacyjnych ikona

Audyt możliwości dotacyjnych

Na samym początku naszej drogi o uzyskanie dotacji unijnej oczywiście należy zastanowić się, czy w ogóle nasz projekt spełnia oczekiwania i ma szanse uzyskać wsparcie finansowe akurat z tego źródła. W ramach audytu nasi doradcy unijni zapoznają się z bieżącym stanem przedsiębiorstwa, w tym zarówno od strony dokumentacji jak i oglądu narzędzi, jakimi dana firma dysponuje. Poza tym przyglądamy się planowi biznesowemu oraz historii funkcjonowania firmy. To wszystko pozwala nam ocenić w jakim stanie jest dane przedsiębiorstwo i czy jego właściciel ma realne szanse uzyskania dotacji unijnej w danym momencie. Oczywiście klient otrzymuje klarowny raport z przeprowadzonego audytu, wraz ze wskazówkami i uwagami, które mają za zadanie zwiększenie szans w uzyskaniu dofinansowania.

dotacje energetyczne ikona

Opracowanie i wspieranie rozwiązań w zakresie
innowacji i efektywności energetycznej

Ze względu na szerokie doświadczenie Grupy Assiduus w pracach nad wdrażaniem systemów odnawialnych źródeł energii z jednej strony, a dofinansowaniami unijnymi z drugiej, potrafimy świetnie połączyć te dwie dziedziny w ramach wspierania przedsiębiorczości. Jest to ciekawy temat, pozwalający skutecznie powiązać innowacyjność w biznesie z oszczędnościami na wydatkach energetycznych. Ze względu na nieustanne naciski ze strony Unii Europejskiej, związane z walką o dobro środowiska, projekty związane z energią odnawialną są nieustannie objęte wsparciem finansowym w ramach funduszy unijnych.

kojarzenie nauki z biznesem ikona

Kojarzenie nauki z biznesem

Każdy przedsiębiorca, który choć pobieżnie zapoznał się z zakresem aktualnych projektów unijnych zapewne zauważył, jak bardzo Unia Europejska w swoim zakresie dotacji stawia na innowacyjność, rozwój naukowy i technologiczny. Jeżeli projekt Twojego biznesu będzie uwzględniał te elementy, ma on o wiele większe szanse uzyskać dofinansowanie. Dlatego też nasi doradcy unijni już w pierwszych fazach konsultacji biznesowych kładą nacisk na ewentualne możliwości łączenia firm z instytucjami zajmującymi się rozwojem i badaniami. Pozwala to przedsiębiorcy stać się bardziej atrakcyjnym podmiotem, jak i zwiększyć swoje możliwości biznesowe.

dotacje b+r ikona

Komercjalizacja prac b+r, transfer technologii

Nie tylko przedsiębiorcy szukającemu dodatkowego źródła finansowania przydaje się związek nauki i biznesu. Także od strony instytucji badawczych zajmujących się rozwojem nauki i technologii ten związek może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim komercjalizacja prac badawczo-rozwojowych pozwala na znalezienie źródeł finansowania projektów naukowych. Dodatkowo pomaga ona w upowszechnianiu informacji o danym projekcie oraz propagowaniu jego osiągnięć. Komercjalizacja może odbywać się zarówno w ramach podmiotu, który dokonał prac, jak i na zasadzie wystawiania licencji lub sprzedaży praw własności.

zarządzanie własnością intelektualną ikona

Zarządzanie własnością intelektualną

Wiedza z zakresu zarządzania własnością intelektualną ostatnimi laty uzyskała taki stopień rozwoju, że urosła do rangi osobnej dziedziny nauki. Jeżeli inwestujesz w nowatorskie rozwiązania i doceniasz kreatywność swoich pracowników to z pewnością nie powinieneś tej dziedziny ignorować. Pozwala ona nie tylko skutecznie zabezpieczyć swoje osiągnięcia, ale także bardziej efektywnie wykorzystywać ciekawe idee i rozwiązania pracowników. Co się stanie jeśli przyłożysz nieodpowiednią wagę do kwestii własności intelektualnej? Być może cenne idee i osiągnięcia przepadną lub zostaną wykorzystane przez konkurencyjną firmę.

strategie rozwoju i eksportu ikona

Strategie rozwoju i eksportu

Dotacje unijne nie dotyczą jedynie wspierania firm o zasięgu lokalnym, mają one także za zadanie prowadzić aktywną pomoc finansową w przedsiębiorstwom przechodzącym ze skali krajowej, na rynek międzynarodowy. W tym celu powstały programy unijne na opracowanie strategii rozwoju i eksportu. Sprzedaż produktów na rynku krajowym i w skali międzynarodowej to dwie zupełnie odmienne strategie, a realizacja tej drugiej wymaga niekiedy gruntowej weryfikacji sposobu funkcjonowania firmy. Dlatego też zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy konsultingowej.

biznesplany ikona

Studia wykonalności, biznesplany

Nieodłącznym elementem ubiegania się o dotację jest oczywiście dobrze przygotowany biznesplan. Dlatego nasi doradcy unijni z ogromną uwagą przeanalizują Twój pomysł na biznes i dadzą Ci wskazówki odnośnie ewentualnych poprawek. Biznesplan jest elementem niezbędnym do uzyskania dotacji unijnej. Na tym etapie niezbędne jest także przeprowadzenie tak zwanego studium wykonalności, czyli badanie mające za zadanie weryfikację potencjału Twojego projektu biznesowego. Dzięki temu jesteśmy w stanie obliczyć prawdopodobieństwo powodzenia projektu oraz, co za tym idzie, uzyskania odpowiedniego dofinansowania ze środków unijnych.

oddziaływanie na środowisko ikona

Raporty i oceny oddziaływania na środowisko

Kwestia oddziaływania działań Twojego przedsiębiorstwa na środowisko jest kluczową sprawą przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków unijnych. Jeżeli działalność Twojej firmy ma jakikolwiek negatywny wpływ na stan powietrza, wód, flory czy fauny, o dotacje z tego źródła będzie Ci bardzo ciężko. Z drugiej strony jeżeli stawiasz na proekologiczne rozwiązania, takie jak odnawialne źródła energii, masz o wiele większe szanse uzyskać dofinansowanie, nawet z samego tytułu instalacji fotowoltaiki. Pamiętaj, że dbanie o środowisko niekoniecznie musi wiązać się z wydatkami, a wręcz przeciwnie – może ono iść w parze ze sporymi oszczędnościami na wydatkach związanych z funkcjonowaniem firmy.

audyty energetyczne ikona

Audyty energetyczne, ekspertyzy i opinie techniczne

Audyt energetyczny ma za zadanie zanalizować, ile firma wydaje na energię oraz znaleźć ewentualne możliwości zwiększenia oszczędności na bieżących rachunkach. Tego typu audyt nie dotyczy wyłącznie firm zajmujących się procesami produkcji, ponieważ nadmierne wydatki na energię mogą dotyczyć każdego rodzaju budynku, w tym typowych powierzchni biurowych. W takim przypadku audytor weryfikuje stan budynku, jakość ogrzewania, wentylację oraz klimatyzację i inne czynniki, które mogą wpływać na nadmierne obciążenie przedsiębiorcy kosztami energetycznymi.

dokumentacje przetargowe ikona

Dokumentacje przetargowe

Jeżeli masz firmę i chcesz wziąć udział w jakimkolwiek przetargu, to absolutną podstawą jest prawidłowe sporządzenie dokumentacji przetargowej. Przy najmniejszym błędzie lub nieścisłości w tym zbiorze dokumentów, Twoja oferta może zostać odrzucona na starcie z przyczyn formalnych, nawet jeśli to własnie Twoja kandydatura pod względem ceny i jakości byłaby najlepsza. Dlatego przy opracowaniu dokumentacji przetargowych warto skorzystać z usług konsultingu dla klientów biznesowych. Jest to też bardzo ważny element procesu ubiegania się o środki na dofinansowanie, którego nie powinno się lekceważyć.

wycena przedsiębiorstw ikona

Wycena przedsiębiorstw

Ewaluacja wartości pieniężnej danego przedsiębiorstwa ma nie tylko funkcję informacyjną, ale służy jako ważny argument przy różnego rodzaju działaniach związanych z rozwojem i funkcjonowaniem biznesu. Jednym z takich działań jest wzrost zaufania w stosunku do danej firmy jeżeli chodzi o jej zdolność do realizacji projektów biznesowych. Dlatego też wycena przedsiębiorstw jest jednym z etapów, jakie przechodzą nasi doradcy biznesowi, w trakcie przygotowywania klienta do ubiegania się o przetarg czy dofinansowanie unijne. Sposób i poszczególne punkty wyceny mogą różnić się od siebie w zależności od potrzeb sytuacyjnych.

rozliczanie inwestycji ikona

Zarządzanie i rozliczanie inwestycji

Prawidłowe przygotowanie formalności nie wystarczy, jeżeli inwestycja nie zostanie przeprowadzona zgodnie z założeniami. Dlatego ostatnim punktem naszej drogi na ścieżce pozyskiwania dotacji unijnych jest pomoc konsultingowa w zakresie sprawnego zarządzania inwestycjami. Ściśle powiązanym z tym elementem jest również odpowiednie rozliczenie inwestycji, które wymaga systematycznego zbierania odpowiednich faktur i innych dokumentów. Mają one za zadanie potwierdzać, że realizujemy działania, do jakich się zobowiązaliśmy przyjmując pieniądze. Nie można zapominać o tym punkcie, ponieważ bez rozliczenia wniosku unijnego przedsiębiorstwo może stracić wcześniej uzyskane dofinansowanie.

Dlaczego warto ubiegać się o dotacje unijne

Dotacje unijne to forma finansowania projektów biznesowych dostępna zarówno dla dużych firm, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Przede wszystkim mają one pomagać tym, którzy posiadają zachęcającą wizję, która działa na korzyść rozwoju przedsiębiorczości, pozytywnie wpływa na środowisko, ma efekt prospołeczny lub aktywnie przyczynia się do rozwoju nauki i technologii.

Pomimo tego, że takie idee mogą brzmieć górnolotnie i onieśmielać mniejszych przedsiębiorców na pewno nie warto się poddawać i śmiało można wychodzić z własną inicjatywą. Wielu polskich przedsiębiorców, także z sektora MŚP, otrzymało i otrzymuje dotacje unijne, wśród nich są także prawie na pewno właściciele biznesów z Twojej branży. Pomyśl jak ciężko będzie Ci konkurować z podmiotami uzyskującymi takie dodatkowe finansowanie, jeżeli Ty będziesz go pozbawiony.

pieniądze i przygotowanie na projekt dotacji unijnych

Rozpocznijmy razem nowy projekt! Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów!