Doradztwo energetyczne

MĄDRY BIZNES TO ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

oszczędzanie pieniędzy na energii
odnawialne źródła energii wiatrowej

Każda z powyższych usług doradztwa energetycznego jest istotna i wszystkie przynoszą określone korzyści dla właściciela firmy. Przyzwyczailiśmy się do wysokich rachunków za energię, a tak naprawdę, dzięki sprawnie przeprowadzonej modernizacji sposobu zarządzania, możemy szybko i skutecznie ograniczyć ten wydatek.

Chcesz połączyć oszczędzanie, innowacyjność i ekologiczne podejście w swoim biznesie? Postaw na odnawialne źródła energii. Jest to perspektywiczny sposób na oszczędzanie, pozwalający na uzyskanie większej niezależności energetycznej, co sprawia jednocześnie, że uniezależniamy się od ciągłych podwyżek energii od dostawców.

Warto w tym miejscu zauważyć, że ceny energii w sposób drastyczny idą w górę, a wszelkie prognozy dotyczące tego stanu rzeczy wskazują, że czekają nas w Polsce wyłącznie jeszcze większe podwyżki i to aż do 2030 roku. Dzieje się tak głównie za sprawą polskiej polityki energetycznej opartej głównie na węglu. Jak wiadomo emisja CO2 jest szkodliwa dla środowiska, a Unia Europejska wprowadza dyrektywy mające na celu ograniczanie tego zjawiska w jak najszerszym zakresie. Stąd podwyżki związane z dodatkowymi opłatami. Inną sprawą jest brak nacisku na modernizację w górnictwie, który w Polsce od wielu lat pozbawiony jest efektywnego zarządzania na poziomie rozwoju technologicznego. To także daje efekt w postaci większych kosztów dla użytkowników.

Masz dodatkowe pytania lub chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się dokładnie z naszymi usługami doradztwa energetycznego, wejdź na oficjalną stronę Assiduus Energia lub skontaktuj się z naszym doradcą energetycznym.

Etapy doradztwa energetycznego w Grupie Assiduus

optymalizacja kosztów zużycia energii ikona

Optymalizacja kosztów zużycia energii

Żeby sprawnie zoptymalizować koszty zużycia energii w Twoim przedsiębiorstwie rozpoczynamy współpracę od analizy obecnego zużycia, śledzimy także jego zmiany, żeby mieć bardziej całościowy ogląd na ten proces. Następnie ustalamy z klientem najbardziej efektywne i rozsądne rozwiązania prowadzące do oszczędności na energii, takie jak zmiana dostawcy, zmiana systemu zarządzania energią czy jej źródła. Konkretne kroki zależą od efektów analizy i indywidualnych ustaleń.

obowiązkowe audyty energetyczne ikona

Obowiązkowe audyty energetyczne

Zgodnie z ustawą z 2016 roku każde duże przedsiębiorstwo ma obowiązek dokonywania obowiązkowych, cyklicznych audytów energetycznych. Duże przedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia minimum 250 pracowników lub którego roczny obrót netto wynosi więcej niż 50 milionów euro lub którego suma aktywów bilansu wynosi więcej niż 43 miliony euro. O szczegółach tego rodzaju audytów można przeczytać w ustawie o efektywności energetycznej z 2016 roku.

audyty efektywności energetycznej ikona

Audyty efektywności energetycznej

Tego rodzaju audyty rozpoczyna się standardowo od weryfikacji zużycia energii i co z tym związane, także stanu technicznego instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Na tej podstawie kreuje się możliwe rozwiązania służące oszczędności energii wraz z obliczeniami dotyczącymi możliwych do zaoszczędzenia kwot. Na podstawie audytów efektywności energetycznej można wystawić świadectwo i często w tym celu są one wykonywane.

białe certyfikaty ikona

Białe certyfikaty

Tak zwany biały certyfikat jest świadectwem efektywności energetycznej wystawianym na podstawie wcześniej wykonanego audytu efektywności energetycznej. Poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie białego certyfikatu składa się w Urzędzie Regulacji Energetyki, gdzie następnie zostaje on indywidualnie rozpatrzony. W ramach uzyskania tego certyfikatu obowiązuje dofinansowanie ze względu na wprowadzone zmiany oszczędnościowe.

finansowanie modernizacji ikona

Środki finansowe na modernizację

Dzięki różnorodnym formom dofinansowań pieniężnych można znacznie ograniczyć wydatki związane z optymalizacją energii. W ramach doradztwa energetycznego dla firm oferujemy kompleksową pomoc w ubieganiu się o pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na modernizację energetyki. Towarzyszymy przedsiębiorcy podczas wszystkich etapów procesu: od analiz prawdopodobieństwa przyznania dofinansowania po rozliczenia.

audyty termomodernizacyjne ikona

Audyty termomodernizacyjne

Termomodernizacja to działanie, które wykonujemy cyklicznie nawet we własnych domach, na przykład wymieniając nieszczelne okna i tym samym zapobiegając cyrkulacji zimnego powietrza z zewnątrz i ciepłego z wewnątrz. Również w domach wymieniając dachy ze względu na ich izolację dokonujemy takich działań. W przedsiębiorstwie tak samo możemy zaoszczędzić na rachunkach za energię, w sposób kompleksowy poprawiając stan budynku czy instalacji.

zarządzanie energią ikona

System zarządzania energią ISO 50 001

Ten międzynarodowy standard dotyczy nie tylko wypełniania wymogów odnośnie ochrony środowiska, ale także pozwala na wprowadzenie widocznych oszczędności w zużytkowaniu energii. ISO 50 001 został stworzony przez specjalistów z międzynarodowej grupy, jest uznanym na świecie systemem zarządzania energią, stosowanym w praktyce w wielu krajach. Ze względu na jego efektywność i jakość polecamy go naszym klientom.

modernizacje oświetlenia ikona

Audyty i modernizacje oświetlenia

Zważywszy na to, że większość programów związanych z dofinansowaniem modernizacji wymaga wcześniejszego audytu oraz na to, że jest to bardziej efektywne działanie, polecamy wykonywać audyt przed modernizacją oświetlenia. Wbrew pozorom na takich działaniach możesz oszczędzić pieniądze w ramach cyklicznych wydatków związanych z utrzymaniem firmowego biura, dlatego jak najbardziej jest to jeden ze sposobów optymalizacji finansowej.

klastry energii ikona

Koncepcja i wdrożenie klastrów energii

Klaster energii jest cywilnoprawnym porozumieniem pomiędzy różnymi podmiotami takimi jak samorząd terytorialny, jednostki naukowe i badawcze czy osoby prawne i fizyczne. Jego głównym zadaniem jest optymalizacja systemu zarządzania energią w skali lokalnej (nie przekraczającej jednego powiatu). Klaster działa na zasadzie zrzeszenia i koordynacji różnych ośrodków będących źródłem energii. Jest to rozwiązanie nowe jeżeli chodzi o Polskę, ale sprawdzone w innych krajach. Ze względu na rozbudowany charakter projektu do każdego klastra opracowujemy koncepcję pozwalającą na efektywne połączenie podmiotów w system skutecznie funkcjonującego przepływu energii.

odnawialne źródła energii ikona

Projekty odnawialnych źródeł energii

Z wielu względów odnawialne źródła energii takie jak instalacje fotowoltaiczne to centralny punkt naszych propozycji jeżeli chodzi o oszczędzanie energii. Dla przedsiębiorców możliwe jest także uzyskanie specjalnego dofinansowania na ten cel ze środków unijnych, dzięki czemu wdrożenie tego systemu oszczędzania staje się jeszcze bardziej atrakcyjne. Polecamy klientom prowadzącym własną działalność gospodarczą ten rodzaj optymalizacji zużycia energii także ze względu na jego perspektywiczność. W ramach tej usługi świadczymy doradztwo zawierające analizę opłacalności oraz zajmujemy się koordynacją samego projektu i montażu instalacji.

finansowanie energetyczne ikona

Finansowanie (raty, dotacje, leasing)

Zdajemy sobie sprawę, że nawet jeśli doradzamy klientom działania, które w przyszłości i to niedalekiej zaczną przynosić oszczędności na wydatkach związanych z prowadzeniem firmy, to i tak na wstępne prace takie jak modernizacja i instalacje trzeba zorganizować odpowiednie fundusze. Dlatego w ramach świadczonych usług doradztwa energetycznego pomagamy naszym klientom w doborze odpowiednich źródeł finansowania. Najpopularniejsze z nich to zakup ratalny, dotacje unijne oraz leasing urządzeń. Wybór odpowiedniego w danym przypadku źródła następuje po naszej analizie oraz po rozmowie z klientem, ponieważ zawsze uwzględniamy wizję i założenia przedsiębiorcy w sprawach tak ważnych jak przyszłość jego biznesu.

punkt ładowania samochodów elektrycznych ikona

Punkty ładowania samochodów elektrycznych

Własny punkt ładowania samochodów elektrycznych to oszczędność czasu związanego z dojazdami, kosztów związanych z korzystaniem z punktu oraz wygoda dla przedsiębiorcy i jego pracowników. Dbamy o to, żeby tworzone pod naszym nadzorem punkty ładowania były bezpieczne oraz przynosiły odpowiednie oszczędności dla przedsiębiorcy w ich użytkowaniu. Ze względu na coraz większy dostęp i zainteresowanie samochodami elektrycznymi jest to inwestycja perspektywiczna dla właściciela firmy. Pamiętaj, że żeby stacja była bezpieczna, jej instalacja powinna być wykonywana pod nadzorem profesjonalisty, który zadba o jakość materiałów oraz wykonania.

Dla kogo są usługi doradztwa energetycznego

Poza obowiązkowym audytem energetycznym dla dużych przedsiębiorstw, inne  świadczone przez nas usługi doradztwa energetycznego, chociaż mają charakter dobrowolny, mogą w znacznej mierze uchronić firmę przed generowaniem nadmiernych kosztów.

Audyty, optymalizacje, systemy i instalacje energetyczne – to wszystko ma za zadanie przede wszystkim obniżenie kosztów, jakie ponosi właściciel przedsiębiorstwa za zużycie energii. Rachunki są nieuchronnym obciążeniem finansowym, które jesteśmy zobligowani uiszczać cyklicznie. Z tego względu wszelkie obniżenie kosztów z nimi związanych prowadzi do stałego oszczędzania na wydatkach i wraz z upływającym czasem takie inwestycje zwracają się w coraz większym stopniu. Jaki z tego wniosek? Im szybciej skorzystasz z bardziej optymalnych sposobów pozyskiwania energii, tym więcej zaoszczędzisz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Dodatkową zaletą wprowadzania zmian w zarządzaniu energią są szerokie formy dofinansowania, spośród których najbardziej znane są dofinansowania w ramach funduszy unijnych. Właściciele przedsiębiorstw z powodzeniem mogą ubiegać się o tego typu źródła finansowania projektów, co sprawia, że są one tym bardziej opłacalne i atrakcyjne.

doradca energetyczny pracuje nad projektem

Rozpocznijmy razem nowy projekt! Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów!