Broker ubezpieczeniowy

NIE MA ROZWOJU FIRMY BEZ BEZPIECZEŃSTWA JEJ FINANSÓW

podpisywanie umowy z brokerem ubezpieczeniowym
prezentacja możliwości ubezpieczeń

Usługi brokerów ubezpieczeniowych

ubezpieczenia majątkowe ikona

Ubezpieczenia majątkowe

Ten rodzaj ubezpieczenia dla firm w sposób kompleksowy chroni majątek przedsiębiorstwa przed wypadkami takimi jak zalanie czy pożar. Część produktów, poza ogólną ofertą, pozwala także dopasować zakres umowy do specyfiki funkcjonowania konkretnej działalności gospodarczej klienta. Z uwagi na to, że majątek firmy to jednocześnie podstawa jej działalności, jest to jedno z ważniejszych rodzajów ubezpieczeń, jakie oferujemy klientom prowadzącym własny biznes. Wyobrażasz sobie dalsze funkcjonowanie Twojej firmy, gdyby z dnia na dzień zabrakło w niej narzędzi produkcyjnych czy sprzętu elektronicznego?

ubezpieczenia komunikacyjne ikona

Ubezpieczenia komunikacyjne

O szkody w wyniku prowadzenia pojazdów nie jest trudno, nawet najlepszemu kierowcy może przytrafić się stłuczka. Co jeżeli jedzie on firmowym samochodem? W takim przypadku przydaje się ubezpieczenie komunikacyjne dla firm, które chroni Cię przed ewentualnymi kosztami związanymi z wypadkami na drodze Twoich pracowników. Z uwagi na to, że tego typu wypadki zdarzają się często, w porównaniu do innych przedmiotów ubezpieczeń, ceny za tego typu produkty są zwykle droższe. Z tego względu tym bardziej warto skorzystać z usług profesjonalnego brokera ubezpieczeniowego, który ma szanse uzyskać lepsze ceny niż te powszechnie obowiązujące na rynku.

ubezpieczenia kredytów kupieckich ikona

Ubezpieczenia kredytów kupieckich

Jest to ubezpieczenie wypłacane w przypadku braku spłaty należności przez kontrahentów, którym ubezpieczony świadczył usługi lub sprzedał produkty. Niestety, ale brak płynności w płatnościach za świadczone usługi/produkty to częsty proceder w Polsce i szczególnie małe firmy ulegają przez to problemom finansowym. Dlatego, żeby nie popaść w problemy finansowe z powodu braku otrzymania należności od klientów, warto dodatkowo zabezpieczyć się na taką okoliczność ubezpieczeniem kredytów kupieckich.

ubezpieczenia grupowe na życie ikona

Ubezpieczenia grupowe na życie

Nie trzeba wcale zatrudniać całej rzeszy pracowników, żeby skorzystać z grupowego ubezpieczenia na życie dla firm. Wystarczy tak naprawdę, że zatrudniamy kilku pracowników, a już możemy skorzystać z tego typu świadczenia. Jest to świetny dodatek, który będzie doceniony przez pracownika i jego rodzinę, jak i dodatkowe zabezpieczenie dla Ciebie jako właściciela firmy. Poza oczywistymi korzyściami związanymi ze wzrostem lojalności i motywacji pracowników, grupowe ubezpieczenia pozwalają także na oszczędności, na przykład pod postacią wliczania składki ubezpieczeniowej w koszty przychodu.

gwarancje wadialne ikona

Gwarancje wadialne

Gwarancje wadialne są elementem procedury przetargowej i mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie strony, która organizuje dany przetarg. Wadium można zrealizować w postaci wpłaty pieniężnej, ale istnieje także możliwość pokrycia go przy pomocy odpowiedniej umowy ubezpieczeniowej. Oczywiście, ubezpieczyciele podchodzą do tego typu umów z dużą ostrożnością, ponieważ niejako ręczą za wypłacalność swojego klienta. Dlatego w celu uzyskania gwarancji wadialnej będziemy proszeni o podanie danych świadczących o dobrym stanie finansowym naszej firmy. Dużą zaletą posiadania tego ubezpieczenia jest możliwość startowania w wielu przetargach jednocześnie, bez przymusu wpłacania wadium pieniężnego w każdym z nich.

gwarancje ubezpieczeniowe usunięcia wad i usterek ikona

Gwarancje ubezpieczeniowe
usunięcia wad i usterek

Jest to zabezpieczenie przed sytuacją, kiedy zamówiony produkt okazał się wadliwy, a wykonawca z jakichś powodów nie jest w stanie naprawić błędu. Dzięki temu możemy się zabezpieczyć przed dodatkowymi kosztami związanymi z zakupem sprzętu czy narzędzi, ale również półproduktów czy produktów przeznaczonych na działanie naszego przedsiębiorstwa. Nie zawsze istnieje możliwość odzyskania włożonych środków pieniężnych lub naprawy usterki, dlatego ubezpieczenie stanowi dla nas dodatkową ochronę przed tym ryzykiem.

ubezpieczenia oc za produkt ikona

Ubezpieczenia OC za produkt

Jest ono skierowane nie tylko do producentów, ale również do importerów, firm zajmujących się naprawą danego produktu czy wprowadzających je do obrotu. Chroni ono pod kątem finansowym ubezpieczonego w przypadku, kiedy dany produkt okaże się niebezpieczny, czyli wyrządzi szkody na życiu lub zdrowiu użytkowników, albo na otoczeniu. Ubezpieczenie OC za produkt nie dotyczy wyłącznie wypłaty odszkodowań ewentualnym poszkodowanym, ale także na przykład kosztów związanych z działaniami jakie zostaną podjęte w celu zmniejszenia występującej szkody.

ubezpieczenia oc prowadzonej działalności ikona

Ubezpieczenia OC prowadzonej działalności

Ten rodzaj ubezpieczenia dotyczy ewentualnych szkód wyrządzonym osobom trzecim w związku prowadzeniem działalności gospodarczej. Ubezpieczenie OC prowadzonej działalności działa jak typowe ogólne OC, z tym że dotyczy stricte prowadzonej przez nas firmy i negatywnych efektów jej funkcjonowania w postaci uszczerbku na życiu lub zdrowiu osób lub ich mienia. Dotyczy ono także potencjalnych szkód związanych z użytkowaniem mienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

ubezpieczenia techniczne ikona

Ubezpieczenia techniczne CAR/EAR

Jest to ubezpieczenie chroniące obiekty znajdujące się na terenie budowy lub montażu (w tym zarówno obiekt budowany/poddawany remontowi jak i obiekty dodatkowe). Dzieli się ono na dwie kategorie – CAR i EAR, pierwsza dotyczy ryzyka budowy a druga natomiast ryzyka montażu. Zakres działania ubezpieczenia jest szeroki – chroni ono firmę zarówno przez błędami pracowników, zniszczeniami spowodowanymi przez osoby nie związane z naszą firmą, katastrofami naturalnymi, jak i wadami związanymi z błędami w samym projekcie czy złej jakości materiałami budowlano-remontowymi.

gwarancje ubezpieczeniowe ikona

Gwarancje ubezpieczeniowe
należytego wykonania umowy

Tego typu gwarancja ma za zadanie zabezpieczyć firmę, która zobowiązała się do świadczenia określonej usługi, od ewentualnych kosztów związanych z niewywiązaniem się z umowy. Niewywiązanie się z umowy może dotyczyć zarówno braku wykonania danej usługi, nieodpowiedniej jakości wykonania, niepełnego wykonania czy opóźnienia we wcześniej ustalonym terminie. Gwarancja może być wykupiona przez każde przedsiębiorstwo świadczące usługi na rzecz klienta.

gwarancje ubezpieczeniowe ikona

Ubezpieczenia OC zarządu i rady nadzorczej

Jak sama nazwa wskazuje ten rodzaj ubezpieczenia jest stworzony specjalnie z myślą o kadrze zarządzającej oraz radzie nadzorczej. Pozwala ono zabezpieczyć się pod kątem odpowiedzialności cywilnej, od ewentualnych powinności finansowych wynikłych wskutek uszkodzenia czyjegoś mienia, zdrowia lub życia. Ze względu na to, że ten szczebel kadrowy firmy bierze na siebie szczególnie dużą odpowiedzialność zawodową, warto poczynić dodatkowe zabezpieczenia w przypadku błędnych decyzji, jakie mogą się zdarzyć tej grupie osób podczas pracy.

ubezpieczenie remontowe ikona

Ubezpieczenia budowlano-montażowe

Jest związane z ubezpieczeniem od ryzyka związanego z pracami budowlanymi lub remontowymi. Obejmuje ono zarówno ochronę kontraktu jak i mienia wykorzystywanego do prac budowlano-remontowych. Może być ono wykupione nie tylko przez wykonawców czy podwykonawców danego zlecenia, ale również przez inwestorów. Ubezpieczenia te obejmują zwykle wszystkie możliwe rodzaje wypadków, jeżeli jakieś nie jest objęte ubezpieczeniem to wyłącza się go, jasno zapisując taką informację w umowie.

Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie dla firmy

zbliżenie na brokera ubezpieczeniowego

Rozpocznijmy razem nowy projekt! Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów!